Valtaosa suomalaisista pitää huomautuskirjemenettelyä tehokkaana keinona piratismin torjunnassa

Taloustutkimus Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan selvä enemmistö eli noin kaksi kolmasosaa (64 %) suomalaisista pitää huomautuskirjemenettelyä erittäin tai melko tehokkaana keinona torjua vertaisverkkopiratismia. 15-24-vuotiaiden keskuudessa luku on 69 prosenttia; 25-34-vuotiaiden keskuudessa vastaava luku on peräti 76 prosenttia.

Huomautuskirjemenettelyssä teleoperaattori tai viranomainen lähettäisi liittymänhaltijalle huomautuksen oikeudenhaltijan havaitsemasta ja raportoimasta tekijänoikeusloukkauksesta. Tällöin liittymänhaltijalla olisi mahdollisuus puuttua asiaan ennen sen suurempia seurauksia.

Viime viikolla julkistettiin myös Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY:n teettämä tutkimus, jonka mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa sitä, että teleoperaattorit voidaan määrätä
estämään pääsy EU:n ulkopuolisiin tai ylläpitäjiltään tuntemattomiin piraattisivustoihin.

”Oikeudenhaltijat ovat jo vuosia esittäneet, että Suomen lainsäädäntö mahdollistaisi vaihtoehtoisia keinoja piratismin torjumiseksi. Nykyiset käytössä olevat keinot ovat riittämättömiä. Huomautuskirjeet sekä selkeästi laittomien palveluiden estomääräykset ovat paitsi tehokkaampia, niin myös kuluttajille pehmeämpiä keinoja”, sanoo Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

Muun muassa Ranskassa on ollut useamman vuoden ajan käytössä huomautuskirjemenettely, niin kutsuttu Hadopi-laki. Kesällä julkisuudessa liikkui virheellistä tietoa, että laista oltaisiin luopumassa. Tosiasiassa Hadopista oli tuolloin valmistunut raportti, joka painottaa lain hyödyllisyyttä sekä sen osallisuutta vertaisverkkopiratismin vähenemisessä ja laillisten palveluiden käytön lisääntymisessä. Raportti suosittelee, että lakia tehostetaan siirtämällä sen
toteutusvastuu paikallisen viestintäviraston (Conseil supérieur de l’audiovisuel) haltuun. Tehokkuutta ehdotetaan lisättävän myös siten, että nettiliittymän katkaisemisen sijaan – joka vaatii aina oikeuden päätöksen – toistuvista oikeudenloukkauksista annettaisiin kiinteä sakko, jonka voi jouhevammin myöntää julkishallinnon viranomainen. Nykyinen Hadopi-laki on kuitenkin vielä voimassa sellaisenaan.

Myös Suomessa on kaavailtu huomautuskirjemenettelyn käyttöönottoa laittoman tietoverkkolevityksen vähentämiseksi. Edellisen hallituksen esitys huomautuskirjeiden lähettämisestä raukesi vuoden 2011 eduskuntavaalien johdosta. Nykyisen hallituksen hallitusohjelman mukaan luovien aineistojen luvatonta käyttöä kitketään tiedotuksen keinoin sekä kehittämällä lainsäädäntöä ja tehostamalla sen täytäntöönpanoa.

Kotilainen uskoo, että huomautukset vähentäisivät tekijänoikeusloukkausten määrää Suomessa:
”Ulkomailta saadut tulokset ovat olleet rohkaisevia. Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan 95 prosenttia huomautuskirjeen saajista lopettavat tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin laittoman latauksen ja jakamisen. Vuoden 2011 aikana vertaisverkkopiratismi väheni Ranskassa 43 % – 66 %, riippuen tutkimuksesta. On positiivista huomata, että valtaosa suomalaisista ja etenkin nuoret pitävät menettelyä tehokkaana tapana torjua piratismia.”

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset. Kesäkuun Omnibus-kierroksella haastateltiin 1020 henkilöä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on keskimäärin 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset