Verkkopiraatit leivättömän pöydän ääressä Kuopion käräjäoikeudessa

Kuopion käräjäoikeus käsitteli 22 ja 23 toukokuuta kansainvälisen, laajan ja järjestäytyneen tietoverkoissa tekijänoikeusloukkauksia harjoittaneen DrinkOrDie (DOD) ryhmän suomalaisten jäsenten tekemisiä. Syytettyinä jutussa on yksi turkulaismies ja neljä Kuopion seudulla asuvaa miestä. Syyttäjän mukaan turkulais-mies ja yksi kuopiolaisista ovat toimineet jäseninä DrinkOrDie-ryhmässä.


Jutun tutkinta käynnistyi aikoinaan Yhdysvaltain tulliviranomaisten toimesta. Joulukuussa 2001 viranomaiset iskivät 14 kuukauden tutkinnan jälkeen yhteensä n. 70 kohteeseen Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Suomessa jäljet johtivat Turkuun ja Kuopion Pohjois-Savon ammattikorkeakouluun.Yksi tunnetuimmista warez-ryhmistä


DrinkOrDie-ryhmä on yksi vanhimmasta ja kehittyneimmistä pääasiassa ohjelmistopiratismiin keskittyneistä ns. Warez-yhteisöistä. Tietojen mukaan ryhmä perustettiin vuonna 1993 Moskovassa ja laajeni kansainväliseksi toiminnaksi vuonna 1995. Kyseinen n. 65 henkilöä käsittävä ryhmä on mm. ilmoittanut julkaisseensa aikoinaan Microsoftin MS Windows 95 version Internetissä kaksi viikkoa ennen virallista julkaisua.


Yhdysvalloissa ryhmän 15 jäsentä on tuomittu pääosin vankeusrangaistuksiin. Ryhmän johtoportaassa toiminut 28-vuotias mies tuomittiin 3 vuoden ja kuuden kuukauden ehdottoman vankeusrangaistukseen, kyseessä on ankarin koskaan Yhdysvalloissa järjestäytyneestä tietoverkkopiratismista annettu tuomio. Viranomaisten mukaan ryhmän jäseninä on ollut teknisesti taitavia ohjelmoijia ja mm. tietoturvallisuuden asiantuntijoita. Toinen lähes kolmen vuoden vankeustuomion saanut mies toimikin järjestelmäasiantuntijana eräässä Yhdys-valtain tunnetuimmassa korkeakoulussa MIT:ssä (Massachusetts Institute of Technology). Kyseinen järjestelmäasiantuntija ylläpiti koulun tietoverkossa DOD-ryhmän Drop-saittia, jolle ryhmän jäsenet tallensivat laittomia tiedostoja ja saattoivat imuroida niitä itselleen.Suomessa kaksi jäsentä
Suomessa jäljet johtivat Turkuun ja Kuopion Pohjois-Savon ammattikorkeakouluun. Amerikkalaistietojen mukaan turkulainen 24-vuotias opiskelija toimi DOD:ssä ’kräkkerinä’, jonka tehtävänä oli poistaa ohjelmista suojauksia, jotta niitä voidaan kopioida ja levittää edelleen järjestön piraattipalvelimilla. Esitutkinnassa mies kertoi, että ennen jäseneksi pääsyä hänen tuli antaa työnäyte kräkkäystaidoistaan. Taitojensa ansioista mies saavutti kertomansa mukaan DOD organisaatiossa erittäin luotetun aseman.


Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa opiskelijana ollut 31-vuotias kuopiolaismies puolestaan kytki syyttäjän mukaan vuonna 1996 palvelimen oppilaitoksen verkkoon. Kyseinen palvelin toimi ns. ’drop-saittina’. Vuonna 1999 ammattikorkeakoulu kielsi ns. oppilaspalvelimien käytön ja pidon koulun tietoverkossa. Tällöin opiskelija pyysi ammattikorkeakoulun palveluksessa olevaa tietokoneiden ylläpidosta vastaavaa järjes-telmäasiantuntijaa liittämään palvelimen koulun tietoverkkoon. Syyttäjän ja asiaomistajien mukaan vastaajat kopioivat luvatta ja levittivät edelleen tietoverkon kautta runsaasti laittomia teoskappaleita; tietokoneohjelmia, elokuvia, pelejä ja musiikkia. Asianomistajien korvausvaatimukset jutussa ovat yhteensä n. 50.000 euroa. Asianomistajien mukaan vaatimukset eivät kuitenkaan edusta teon kokonaisvahinkoa, vaan ainoastaan osaa siitä.


Kaikki vastaajat kiistivät syyllisyytensä asiassa. Käräjäoikeus antaa jutussa tuomionsa 27.6.2003.Oppilaitoksilla ja yrityksillä syytä sisäiseen valvontaan


Piratismia vastaan taistelevan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen projektipäällikkö Antti Kotilaisen mukaan tapaus osoittaa kaksi tärkeätä seikkaa. ’Ensinnäkin jo Yhdysvalloissa langetut tuomiot osoit-tavat, että verkkopiratismiin syyllistyvät tahot eivät pysty välttämään lain kouraa. Viranomaiset ovat onnistuneet vastaamaan kansainväliseen verkkopiratismiin tehostamalla omaa yhteistyötään’, toteaa Kotilainen.


Toisekseen tapaus osoittaa Kotilaisen mukaan selkeästi ne riskit, joita oppilaitokset ja yritykset kohtaavat verkkopiratismiin liittyen. ’Näiden warez-ryhmien toiminnalle on tyypillistä, että laittomuudet ja piraatti-palvelimet pyritään piilottamaan esim. yritysten ja oppilaitosten tietoverkkojen suojana olevien palomuurien taakse. Tällöin toiminnassa saattavat valitettavasti olla mukana myös yhteisöjen omat järjestelmäasiantuntijat’, toteaa Kotilainen. ’Yritysten ja oppilaitosten tuleekin laatia selkeät käytännesäännöt tekijänoikeusloukkausten torjumiseksi. Sääntöjen lisäksi tarvitaan luonnollisesti myös niiden valvontaa, jonka tulee kohdistua myös tietoverkoista vastaaviin järjestelmäasiantuntijoihin. Homma ei toimi, jos kaalimaan vartija osoittau-tuukin pukiksi’, toteaa Kotilainen.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset