Hovioikeus vahvisti taidekauppiaan tuomion maksamattomista taiteen jälleenmyyntikorvauksista

Turun hovioikeus antoi tänään 26.6.2024 tuomion tamperelaisen taideliikkeen toimintaa koskevassa laajassa rikosasiassa.

Hovioikeus vahvisti Pirkanmaan käräjäoikeuden 7.7.2022 maksamattomista taiteen jälleenmyyntikorvauksista antaman tuomion olennaisin osin. Taideliikkeen omistaja oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä kavalluksesta ja muista hyväksytyistä syytekohdista yhteensä neljän vuoden ehdottomaan vankeuteen. Lisäksi mies oli määrätty liiketoimintakieltoon. Syyttäjä luopui hovioikeudessa vaatimasta sotilasarvon menetystä asevelvollisuuslain 60 vuoden ikärajan vuoksi.

Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus katsoi, että taidemyyjä on toiminut henkilökohtaistenkin myyntien osalta tekijänoikeuslaissa tarkoitettuna taidemarkkinoiden ammattilaisena ja hänellä on velvollisuus suorittaa jälleenmyyntikorvausta myös omissa nimissään tehdystä taiteen myynnistä. Hovioikeuden mukaan myyntiä koskeva selvitys on lähtökohtaisesti annettava oma-aloitteisesti. Edelleen tekijänoikeuslaista ilmenee selkeästi velvollisuus antaa selvitys vuosittain.

Näin ollen hovioikeus vahvisti, että osakeyhtiö, jonka nimissä taidemyyntiä oli harjoitettu, sekä taidemyyjä henkilökohtaisesti ovat yhteisvastuullisesti velvollisia suorittamaan tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry:lle maksamatta jääneet jälleenmyyntikorvaukset sekä korvauksia oikeudenkäyntikuluista käräjä- ja hovioikeudessa yhteensä noin 258 000 euroa viivästyskorkoineen. Korvausvelvollisuudesta vähennettiin hovioikeudessa vastaajan vaatimuksen mukaisesti noin 32 000 euron edestä myytyjä taidekirjoja, joiden osalta hovioikeus katsoi jääneen näyttämättä niiden olleen jälleenmyyntikorvauksen piirissä olleita kuvataiteen teoksia.

Hovioikeus hyväksyi korvausmäärät syyttäjän esittämien laskelmien, joissa arvonlisäveron osuus oli vähennetty ilmoitetuista myyntihinnoista laskennallisesti, mukaisesti. Asianomistajan vaihtoehtoiset laskelmat hylättiin mm. siksi, että niissä huomioitujen Dalí-patsaiden myyntien osalta ei ollut luotettavasti varmistettavissa, olivatko patsaat aitoja vai ei. Ainoastaan aidon taiteen myynti on jälleenmyyntikorvauksen piirissä.

EU-direktiiviinkin perustuva jälleenmyyntikorvaus on taiteilijan tekijänoikeuslaissa säädetty oikeus saada korvaus teostensa jälleenmyynnistä. Jälleenmyyntikorvauksen suorittamisesta vastaa teoksen myyntiin osallistunut taidemarkkinoiden ammattilainen: myyjä, välittäjä tai ostaja. Jälleenmyyntikorvauksen kerää ja tilittää oikeudenhaltijoille Suomessa Kuvasto.

”Taiteilijalla on luovuttamaton oikeus jälleenmyyntikorvaukseen, ja kyseessä on myös kansainvälisesti harmonisoitu oikeus. Tämä tuorein tuomio vahvistaa taiteilijan asemaa ja taidemarkkinan läpinäkyvyyttä Suomessa”, toteaa Kuvasto ry:n toiminnanjohtaja Tommi Nilsson.

TTVK ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala muistuttaa, että kyseessä on jo toinen oikeuteen asti edennyt taiteen maksamattomia jälleenmyyntikorvauksia koskeva rikosasia: ”Olemme tyytyväisiä hovioikeuden tuomioon ja siihen, että kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksien maksamatta jättämisen seuraamuksista alkaa muodostua vakiintunutta oikeuskäytäntöä.”

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Aiempia tiedotteita asiasta:
Maksamattomista taiteen jälleenmyyntikorvauksista tuomio taidemyyjälle
Maksamattomat taiteen jälleenmyyntikorvaukset toivat taidemyyjälle syytteen myös törkeästä kavalluksesta laajassa rikosasiassa

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
puh. 040 706 6674

Toiminnanjohtaja Tommi Nilsson
Tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry
puh. 040 511 9440

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset