Ruotsin veroviraston raportti: laittoman IPTV-ilmiön taustalla valtavia summia maksamattomia veroja sekä järjestäytynyttä maailmanlaajuista rikollisuutta

Ruotsin verovirasto (Skatteverket) julkaisi 23.11.2023 laittomasta IPTV-ilmiöstä  tiedotteen ja raportin, jossa tutkittiin ensimmäistä kertaa myynnistä saatuja tuloja. Raportin mukaan laittomien IPTV-palveluiden myynti Ruotsissa on järjestäytynyttä rikollisuutta, joka tuottaa valtavia summia verottomana tekijöilleen. Jälleenmyyjiin kohdistetut 80 tutkintaa ovat johtaneet tähän mennessä 37 miljoonan kruunun edestä määrättyihin veroihin. Verottajan lisätutkinnat jatkuvat ja osa tapauksista on johtanut myös rikosilmoituksiin.

Laittomissa IPTV-palveluissa yleisölle välitetään ansiotarkoituksessa urheilu- ja av-sisältöjä, joiden käytöstä ei ole sovittu oikeudenhaltijoiden kanssa ja joista nämä eivät saa korvausta. Laittomien palveluiden asiakkailta kerätään tilausmaksuina suuria summia. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n mukaan jo vuonna 2018 Ruotsin laittomien IPTV-markkinoiden liikevaihdon arvioitiin olevan yli 550 miljoonaa kruunua. Sittemmin markkinat ja määrät ovat edelleen kasvaneet.
Ruotsin veroviraston valvonta kattoi ensisijaisesti ruotsalaiset laittomien IPTV-palveluiden jälleenmyyjät. Raportin mukaan tyypillisen jälleenmyyjän vuositulot ovat puolen miljoonan ja miljoonan kruunun välillä. Suoritetussa valvonnassa ilmenneet summat eivät kata sisällön omistavien lähettäjäyritysten ja muiden oikeudenhaltijoiden tulonmenetyksiä.

Veroviraston raportin mukaan myynnissä käytetty järjestelmä muistuttaa pitkälti pyramidihuijausta. Pyramidin huipulla ovat maailmanlaajuiset rikollisverkostot, joille suurin osa palveluiden käyttäjien maksamista rahoista lopulta päätyy. Keskiporras koostuu teknisesti taitavista toimijoista, jotka hankkivat palveluiden sisällöt laittomasti. Alimpana toimii jakelijaporras eli yksityishenkilöt, jotka toimivat laittomien kanavapakettien jälleenmyyjinä.

Ruotsissa on ehditty antaa jo useita rikostuomioita paikallisille jälleenmyyjille. Syyskuusta 2020 lähtien tekijänoikeusrikoksista on voinut tuomita myös törkeän tekomuodon mukaan ankarampaan rangaistukseen, mikä on antanut poliisille paremmat tutkintakeinot. Ensimmäisen törkeän tekijänoikeusrikostuomion saivat kaksi IPTV-palvelun ylläpitäjää lokakuussa. Heidät tuomittiin 2 vuoden 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen sekä maksamaan oikeudenhaltijoille korvauksia 196 miljoonaa kruunua. Tuomittujen kotoa löytyi kotietsinnällä suuria summia käteistä, whiskypulloja lähes miljoonan kruunun edestä, 47 kultaharkkoa sekä bitcoineja.

Monissa muissakin EU-maissa on laittomiin IPTV-palveluihin kohdistettu viime aikoina laajoja, rajat ylittäviä täytäntöönpanotoimia. Lue lisää tiedotteestamme. Aikaa vievien rikostutkintojen lisäksi joissakin maissa, mm. Italiassa, on menestyksekkäästi käytössä viranomaisen yhteistyössä teleoperaattorin kanssa toteuttama hallinnollinen esto. Myös komissio kehottaa hyödyntämään dynaamisia estomääräyksiä ilmiön hillitsemiseksi.

Mediavision-tutkimuksen mukaan myös Suomessa 190 000 kotitaloutta siirtää rahaa säännöllisesti laittomia palveluita ylläpitäville tahoille. Laittomien IPTV-palveluiden käyttö on lisääntymässä, vaikka laillisia vaihtoehtoja on runsaasti. Käyttämällä laillisia palveluita tekijät, tuottajat, lähettäjäyritykset sekä lailliset sisältöpalvelut saavat sisältöjen käytöstä korvauksen. Tämä lisää työllisyyttä ja mahdollistaa investoinnit uuteen sisältöön. Ajantasainen tieto Suomessa toimivista laillisista kulttuuri- ja viihdepalveluista löytyy osoitteesta laillisetpalvelut.fi.

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset