TVkaistan johtajalle tuomio useista konkurssirikoksista

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi tänään 12.2.2024 tuomionsa konkurssiin menneen TVkaista Oy:n toimitusjohtajaa vastaan nostetuista rikossyytteistä. Tuomioistuin katsoi syytetyn syyllistyneen kaikkiin syytekohtiin ja tuomitsi hänet törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä velallisen petoksesta yhteensä 3 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänet tuomittiin suorittamaan asianomistajina olleille oikeudenhaltijoille vahingonkorvauksena 409 600 euroa korkoineen alkaen 1.12.2009, sekä korvauksia muille tahoille yhteensä 59 554 euroa korkoineen.

Asia liittyy vuosina 2007–2015 toiminnassa olleeseen TVkaista-palveluun, jonka Helsingin käräjäoikeus katsoi lainvastaiseksi vuonna 2015 antamallaan tuomiolla; hovioikeus vahvisti tuomion 2017. TVkaista Oy:n toimitusjohtaja tuomittiin tällöin tekijänoikeusrikoksesta ja kavalluksesta, ja hänet sekä palvelun tekninen johtaja tuomittiin yhteisvastuullisesti TVkaista Oy:n kanssa suorittamaan korvauksia asianomistajina olleille oikeudenhaltijoille. Syyte törkeästä petoksesta hylättiin, eivätkä käräjäoikeus tai hovioikeus pitäneet silloin syyttäjän vaatimaa liiketoimintakieltoa tarpeellisena.

TVkaista Oy asetettiin konkurssiin 6.2.2014, mutta TVkaista-palvelun toiminta jatkui ensin tvkaista.fi-domainin ja myöhemmin tvkaista.com-domainin kautta. Palvelun ylläpito päätti sulkemisesta vasta keväällä 2015, kun asiakasmaksuja välittänyt yhtiö irtisanoi sopimuksen. Konkurssipesässä ei ollut varoja maksaa tuomittuja korvauksia ja konkurssi raukesi 30.4.2018. Pesänhoitaja teki poliisille tutkintapyynnön konkurssipesään liittyvistä epäselvyyksistä. Epäiltynä oli TVkaista Oy:n toimitusjohtaja, jota ei kuitenkaan kyetty tavoittamaan haastamista varten ennen marraskuuta 2023.

Syyttäjä esitti oikeudessa kirjallista todistelua muun muassa TVkaista-palvelun käytössä olleista eri maksujärjestelyistä, kuten PayPal- ja Inpay-tileistä. Todistajina kuultiin mm. konkurssipesän pesänhoitajaa, TVkaistan entistä työntekijää sekä TVkaista-palvelun mobiilikäytön mahdollistaneen sovelluksen tarjonneen yrityksen edustajaa.

Tuomioistuin katsoi näytön osoittavan, että TVkaistan asiakkaiden maksuja oli ohjattu vuodesta 2011 alkaen TVkaista Oy:n kirjanpidon ohi lähes 1 800 000 euron edestä, joista noin 380 000 euroa konkurssimenettelyn alkamisen jälkeen. Rahat oli ohjattu Charm Noble Ltd-nimisen yhtiön tilille Hongkongiin. Koska kaikkien maksujärjestelyiden yhteyshenkilönä toimi kuitenkin syytetty toimitusjohtaja, ei tuomioistuin pitänyt uskottavana tämän väitettä siitä, että yhtiön liiketoiminta olisi tosiasiallisesti myyty ulkomaalaiselle henkilölle jo vuonna 2011. Puolustus esitti väitteensä tueksi vuodelle 2011 päivätyn kauppakirjan, jota ei ollut esitetty aiemmin käydyissä TVkaista-oikeudenkäynneissä; niissä tosin väitettiin liiketoiminta myydyksi jo vuonna 2009.

”Tuomio vahvistaa sen, että tekijänoikeuspiratismissa on kyse suunnitelmallisesta ja häikäilemättömästä talousrikollisuudesta, jonka tarkoituksena on yksinomaan kerryttää mahdollisimman paljon rahaa tekijöilleen. Tekijänoikeusrikosprosessin jo alettua ovat TVKaista-palvelun käyttäjät maksaneet ylläpidolle suuria summia sisällöistä, joiden tekijöille, tuottajille tai laillisille välittäjille ei ole maksettu niistä senttiäkään. Tällainen toiminta heikentää mahdollisuuksia kehittää laillisia palveluita ja investoida uusiin sisältöihin, mikä on haitallista oikeudenhaltijoiden lisäksi koko yhteiskunnalle”, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

Lisätietoa syytekohdista liitteenä. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
puh. 040 706 6674

Tiedote TVKaista-tuomiosta 1.6.2017: https://ttvk.fi/hovioikeus-vahvisti-tvkaistan-laittomaksi-palveluksi

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset