IP-oikeudet näkyviksi nuorille

IP-oikeudet suojaavat luovaa työtä sekä ihmisten kehittämiä tuotteita, palveluita ja innovaatioita. Niillä suojataan yksilöiden ja yritysten aineetonta omaisuutta, kuten keksintöjä ja tavaramerkkejä, muotoilua sekä luovia teoksia.

IP-oikeudet eli tekijän- ja teollisoikeudet (Intellectual Property Rights, IPR) ovat läsnä arjessamme ilman, että välttämättä tiedostamme sitä. Niiden merkitys talouteen ja työllisyyteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa on kuitenkin jo huomattava ja kasvaa edelleen. Tämä käy ilmi EUIPO:n selvityksistä. IP-oikeuksien tunnistaminen ja niiden merkityksen ymmärtäminen kuuluvatkin jokaiselle.

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (TTVK), Kopiosto sekä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ovat tuottaneet yhteistyössä kampanjan tietoisuuden lisäämiseksi IP-oikeuksista. Kampanja toteutetaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) tuella.

”Olemme viime vuosina seuranneet huolestuneena kehitystä, jossa IP-oikeuksien loukkaukset lisääntyvät 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Taustalla vaikuttaa olevan tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä. Pidimme siksi Kopioston ja PRH:n kanssa tärkeänä tarjota erityisesti nuorille lisää tietoa IP-oikeuksista ja niiden merkityksestä”, sanoo TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala.

EUIPO:n tutkimuksen mukaan suomalaisista nuorista lähes joka toinen (44 %) kertoo ostaneensa edeltävän vuoden aikana tarkoituksella tuoteväärennöksen. Mediavisionin tutkimuksen mukaan arviolta 46 % nuorista kuluttaa audiovisuaalisia sisältöjä laittomista lähteistä.

Yhteinen kampanja tuo IP-oikeudet lähelle koululaisia ja opiskelijoita

Tänään käynnistyvä IP-oikeuskampanja jakaantuu kahteen osaan: sosiaalisen median kampanjaan sekä aiheesta tuotettuun oppimateriaaliin.

Sosiaalisen median kampanja on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille. Sen tarkoitus on herättää huomaamaan, kuinka tärkeä osa arkeamme IP-oikeudet ovat. Kampanja toteutetaan TikTokissa ja YouTubessa julkaistavien videoiden ja näihin linkitetyn tietosivuston ipoikeudet.fi avulla. Videot ovat nähtävissä täällä.

Oppimateriaalin avulla opettaja voi toteuttaa oppitunnin tai halutessaan laajemmankin kokonaisuuden IP-oikeuksista. Materiaalin tuottavat TTVK, Kopiosto ja PRH yhteistyössä pedagogisten ammattilaisten kanssa. Oppimateriaali soveltuu yläkouluun, lukioon, ammatilliseen koulutukseen sekä opettajankoulutukseen. Materiaali on saatavilla ilmaiseksi sivustolta ipoikeudet.fi, jolla se julkaistaan ennen lukuvuoden 2024–2025 alkua.

”Vaikka kampanjan toteutus on vienyt paljon työtunteja, olemme kokeneet panostuksen sen arvoiseksi. Kaikki hankkeeseen osallistuneet tahot ovat yhtä mieltä siitä, että kampanjalle on tarvetta: IP-oikeuksien merkityksestä on syytäkin puhua enemmän. Toivomme, että kampanjamme saavuttaa tältä osin tavoitteensa”, toteaa kehitysasiantuntija Olli Ilmarinen PRH:sta.

Lyhyesti IP-oikeuksista

Tekijän- ja teollisoikeuksien perimmäisenä tarkoituksena on synnyttää ja suojata innovaatioita ja luovuutta. IP-oikeudet tarjoavat keinoja, joilla luova työ, keksinnöt ja muut innovaatiot voidaan muuttaa tuloiksi ja joilla niitä suojataan.

Tekijänoikeus luo pelisäännöt teosten – kuten musiikin, kirjojen, elokuvien tai pelien – ja muiden tekijänoikeuslain suojankohteiden käytölle. Teollisoikeudet – kuten esimerkiksi tavaramerkit, patentit ja mallioikeus – ovat puolestaan tärkeitä työkaluja yritysten tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Niillä suojataan ja kaupallistetaan erilaisia tuotteita, palveluita ja kehitystyön tuloksia. Tekijän- ja teollisoikeuksilla suojataan myös monia muita kohteita tietokoneohjelmista toiminimiin.

Lisätietoa:
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry
Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
puh. 040 706 6674

ipoikeudet.fi
iprattigheter.fi

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset