TTVK:n toiminta vuonna 2022

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, joka tukee jäsenorganisaatioidensa edustamien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksien valvontaa puuttumalla aktiivisesti piratismiin sekä ehkäisevin keinoin että tekijänoikeuslain täytäntöönpanolla. TTVK tiedottaa ajankohtaisista tekijänoikeuteen, piratismiin ja täytäntöönpanoon liittyvistä asioista, tarjoaa tekijänoikeudellista koulutusta ja neuvontaa sekä tuottaa aiheeseen liittyvää viestintä- ja tiedotusmateriaalia.

Vuonna 2022 TTVK edusti laaja-alaisesti yhteensä 15 suomalaisen luovan alan yhdistyksen ja yrityksen oikeudenhaltijoita Suomessa. Lisäksi yhteistyötä jatkettiin Motion Pictures Associationin (MPA) kanssa. TTVK:n toiminnan kulut katettiin jäsenmaksuilla, joista osa kanavoitiin hyvitysvaroista. Vuosille 2020–2022 päivitetyn toimintastrategian mukaan TTVK:n toiminnan ytimessä on neljä eri osa-aluetta: valvonta, koulutus, viestintä ja tekijänoikeuskasvatus sekä yhteiskunnallinen keskustelu. Strategian mukaisesti luovien sisältöjen luvattomaan käyttöön pyrittiin puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti, luvatonta käyttöä ehkäistiin ja lisäksi tiedotettiin tekijänoikeuksista ja ylläpidettiin tekijänoikeuskasvatusaineistoja.

Tekijänoikeuksien valvonta

TTVK:n suorittama valvonta kohdistui vuonna 2022 pääosin internet-ympäristöön. TTVK:n tekemillä alasottoilmoituksilla poistettiin YouTube -palvelusta yhteensä 698 videota vuoden aikana. Valtaosa poistoista koski kotimaisia av-sisältöjä, mutta joukossa oli myös äänitemusiikkia, äänikirjoja ja podcasteja. Muita poistopyyntöjä ja valvontakirjeitä lähetettiin yli 1500 teoksen osalta 77 kappaletta lähes kaikkien TTVK:n jäsenten nimissä hyvin vaihtelevista sisällöistä. Kirjapiratismia on havaittu edelleen säännöllisesti; määrä vaikuttaa kokonaisuudessaan olevan lisääntymässä ja monipuolistumassa. TTVK laittoi vuoden aikana alasottopyyntöjä eri alustoille kirja- ja kustannusalan jäsentensä pyynnöstä.

Vuoden aikana kolme rikosasiaa johti tuomioon, näistä kahden asian käsittely jatkuu vielä hovioikeudessa. TTVK tiedotti tapauksista verkkosivuillaan:
Rikostuomio lyriikkasivustoa ja radiokanavaportaalia ylläpitäneelle
Maksamattomista taiteen jälleenmyyntikorvauksista tuomio taidemyyjälle

Taiteen jälleenmyyntikorvausten suorittamisvelvollisuuden noudattamista valvottiin myös kesäkuussa yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa tehdyllä tarkastuksella kahden taidemyyjän liiketiloihin Pirkanmaalla. TTVK tiedotti myös näistä tarkastuksista.

Tallennepiratismi on Suomessa vähäistä.

Tekijänoikeudellinen tiedotus ja koulutus

TTVK:n tekijänoikeuteen, piratismiin ja täytäntöönpanoon erikoistuneet juristit antoivat ympäri vuoden maksutonta yleistä tekijänoikeusneuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse yli 530 kertaa. TTVK:n henkilöstö myös luennoi tekijänoikeuksista sekä piratismista ja täytäntöönpanosta eri kohderyhmille valtakunnallisesti yhteensä 28 tilaisuudessa. Koulutusta annettiin muun muassa eri oppilaitoksille ja luovalla alalla toimiville ammattiryhmille.

TTVK osallistui vakiintuneeseen tapaan Mediataitoviikolle helmikuussa. Elokuussa 2020 julkaistun Tie tekijänoikeuteen -oppimateriaalin jakelu- ja markkinointisopimusta Nuorten Akatemian kanssa jatkettiin vuonna 2022. Seppo-alustalle tuotettu digitaalinen oppimateriaali on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi ja se on ilmainen kouluille. Vuoden aikana peliä tilattiin runsaasti, ja se on tavoittanut 5 168 nuorta joka puolelta Suomea. Koronatauon jälkeen Tekijänoikeuspäivän Leffakiertue päästiin jälleen toteuttamaan huhtikuussa. Kohteena oli 11 paikkakuntaa Etelä-Suomessa ja elokuvan ”Sihja – Kapinaa ilmassa” näki 1 700 koululaista.

Ruotsalainen Mediavision Ab toteutti jälleen maaliskuussa 2022 tutkimuksen av-piratismista Pohjoismaissa. Tutkimuksessa tarkastellaan vuosittain suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten harjoittamaa elokuvien sekä TV-sarjojen lataamista ja suoratoistoa luvattomista lähteistä. Vuoden 2022 tutkimuksessa selvitettiin erityisesti luvattomien IPTV-palveluiden käyttöä. Vuoden 2022 tutkimuksen tulokset sekä katsaus maaliskuussa 2023 toteutetun uusimman tutkimuksen tuloksiin on julkaistu TTVK:n verkkosivuilla.

Lokakuussa 2022 teetätettiin Taloustutkimus Oy:llä jälleen perinteinen Tekijänoikeusbarometri, jolla tutkitaan tietoverkkopiratismin laajuutta Suomessa ja suomalaisten asenteita sitä kohtaan. Piratismi on yleisintä alle 35-vuotiaiden parissa. Piratismia koskevat asenteet ja teot ovat pysyneet viime vuosiin verrattuna pääosin ennallaan. Valtaosa suomalaisista hyväksyy myös tekijänoikeuden täytäntöönpanon. Keskimääräistä useammin täytäntöönpanon kyseenalaistaa piraattipalveluja itse käyttäneet ja internetistä luvatonta sisältöä ladanneet.

Yhteiskunnallinen keskustelu

TTVK:lla seurattiin vuoden 2022 aikana aktiivisesti täytäntöönpanoa koskevia EU-hankkeita sekä EUT:n tuomioita ja tiedotettiin niistä jäseniä. Myös EUT:n toiminta jatkui koronan vuoksi hitaampana ja siellä on edelleen vireillä suuri määrä ennakkoratkaisupyyntöjä, joilla on merkitystä myös täytäntöönpanoon.

TTVK lausuu tarvittaessa sen toimialaan kuuluvista lainsäädäntöhankkeista. TTVK:n vuoden 2022 aikana antamat asiantuntijalausunnot koskivat mm. tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun ns. DSM-direktiivin artikla 17 kansallista voimaansaattamista sekä komission digipalvelusäädöstä (Digital Services Act).

Lisätietoja:
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
040 706 6674

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset