Onko kaikkien kirjallisten tekstien käyttöön kysyttävä tekijän lupa?

Tekijänoikeussuojaa saadakseen tekstin on oltava niin omaperäinen ja itsenäinen, että se ylittää teoskynnyksen. Tällöin, jos kyseessä on tekijänoikeuslaissa säädetty kappaleen valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen, on lupa lähtökohtaisesti aina kysyttävä. Tekijänoikeuteen on laissa kuitenkin säädetty tiettyjä rajoituksia, jolloin lupaa ei tarvita. Lisäksi tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta, jolloin sitä vanhempia tekstejä voi käyttää […]


Saako kuvateoksen päälle laittaa tekstejä? Entä saako kuvaa rajata?

Teoksen muuttaminen rajaamalla tai lisäämällä siihen jotakin on lähtökohtaisesti kiellettyä ilman oikeudenhaltijan lupaa. Teoksen muuttaminen on kuitenkin sallittua ilman lupaakin, jos lopputuloksena syntyy uusi itsenäinen teos. Tekstin sijoittaminen kuvan päälle ja kuvan rajaaminen voivat lisäksi loukata kuvataiteilijan moraalisia oikeuksia. Meemeissä on usein kyse tällaisesta tilanteesta. Niiden on kuitenkin katsottu yleensä menevän tekijänoikeuden rajoituksen, kuten parodian […]


Haluaisin lainata toisen tekstiä omassa kirjoituksessani, onko tämä sallittua?

Siteerausoikeus on tekijänoikeuden rajoitussäännös, joka mahdollistaa hyvän tavan mukaisen lainauksen. Sitaatti on suora lainaus julkaistusta teoksesta. Lainatun tekstin tulee jollakin tavalla havainnollistaa omaa tekstiä: pelkkä lisäarvon tuottaminen siteerauksen avulla ei ole hyvän tavan mukaista. Toisen tekstiä saa lainata tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, ja se harkitaan aina tapauskohtaisesti. Hyvän tavan mukaisuus sisältää myös sen, että siteerattava tekijä […]


Mikä on laiton IPTV-palvelu?

Laittomilla IPTV-palveluilla tarkoitetaan maksullisia tilauspalveluita, jotka tarjoavat pääsyn tuhansiin tv-kanaviin ja näiden lisäksi elokuviin ja tv-sarjoihin. Sisältöjen käytöstä ei ole sovittu oikeudenhaltijoiden kanssa eivätkä nämä saa niiden käytöstä korvausta. Sen sijaan laittomat palvelut tuottavat miljoonia niiden taustalla toimiville rikollisverkostoille. Muun muassa tästä syystä palveluihin on monissa Euroopan maissa kohdistettu viime vuosina laajoja, rajat ylittäviä viranomaistoimia.


Saanko laittaa valokuvateoksia tai maalausten ja veistosten kuvia omalle kotisivulleni tai sometililleni?

Et saa laittaa kuvia Internetiin ilman kuvan oikeudenhaltijan lupaa. Internet ei ole koskaan yksityistä käyttöä, ellei sen näkymistä ole rajattu yksityiseksi tai vain muutamille henkilöille. Se että valokuvaaja tai muu kuvan oikeudenhaltija on antanut luvan laittaa kuvan jollekin internetsivulle tai sometilille jossakin yhteydessä, ei anna oikeutta käyttää kuvaa muulla tavoin ilman lupaa. Kuvan kohteena olevat […]


Saako rakennuksia kuvata tai piirtää vapaasti ja miten kuvia voi hyödyntää?

Rakennuksen saa kuvata vapaasti. On mahdollista, että rakennus on niin omaperäinen ja itsenäinen, että se ylittää teoskynnyksen. Rakennus on kuitenkin osa maisemaa, jonka kuvaaminen on sallittua. Myös tällaisten rakennusten kuvaamisen tuloksia saa vapaasti hyödyntää. On tärkeää huomata, että rakennus voi sisältää rakennustaiteen teoksen. Rakennustaiteen teoksen kuvaaminen ja kuvien hyödyntäminen on sallittua, jos se on pysyvästi […]


Mitä eroa on tekijänoikeusrikoksella ja tekijänoikeusrikkomuksella?

Tekijänoikeuslaissa säädetään tekijöiden oikeuksista ja edellytyksistä teosten lailliselle käytölle. Teoksen käyttö tekijänoikeuslain vastaisesti (ilman oikeudenhaltijan lupaa) on säädetty tekijänoikeuslaissa tekijänoikeusrikkomukseksi ja rikoslaissa tekijänoikeusrikokseksi. Tekijänoikeuden loukkaus on rikos, mikäli rikoksen edellytykset täyttyvät. Rikos edellyttää, että teoksen tekijänoikeuslain vastainen käyttö on tahallista ja omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijoille. Muissa kuin tietoverkoissa tapahtuvissa oikeudenloukkauksissa edellytyksenä on […]


Saanko myydä itse tekemiäni käsitöitä, joissa on käytetty tunnetun brändin kangasta tai kuosia?

Voit vapaasti valmistaa itsellesi tai lähipiirille lahjaksi tuotteita mistä tahansa tunnetusta kuosista. Ostamiesi esineiden kuosin tekijänoikeussuoja raukeaa levitysoikeuden osalta siten, että voit myydä nämä esineet eteenpäin sellaisenaan. Et kuitenkaan saa ilman oikeudenhaltijan lupaa valmistaa näistä kuoseista uutta tuotetta myyntiin. Voit siis myydä esimerkiksi Marimekon lautasliinapaketin eteenpäin kirpputorilla, mutta et saa valmistaa lautasliinoista uusia tuotteita myyntiin […]


Saanko myydä itse tekemiäni käsitöitä, joihin on neulottu tunnettu logo?

Logo on todennäköisesti suojattu tavaramerkillä ja tämän lisäksi se voi saada suojaa myös tekijänoikeuden nojalla. Saat vapaasti valmistaa käsitöitä, joissa on logon kuva, omaan käyttöön tai lahjaksi tuttaville. Toisen tavaramerkkiä ei saa hyödyntää ilman lupaa elinkeinotoiminnassa. Elinkeinotoimintaa on esimerkiksi torimyynti tai myynti tilauksesta. Pienimuotoinen ja satunnainen myynti esimerkiksi koulun myyjäisissä ei yleensä täytä elinkeinotoiminnan tunnuspiirteitä.


Saanko ladata mitä vain YouTubeen?

Saat ladata YouTubeen tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä, joihin sinulla on oikeudet, tai joiden käyttö on jonkin tekijänoikeuden rajoituksen piirissä. Tekijänoikeuden rajoituksia ovat esimerkiksi parodia ja sitaattioikeus.