Mikä on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tehokas tekninen suojaus?

Tehokas tekninen suojaus on toimenpide, joka on oikeudenhaltijan suostumuksella asetettu teoksen suojaksi. Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, joka tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estää tai rajoittaa teoksiin ilman oikeudenhaltijan lupaa kohdistuvia tekoja (esimerkiksi teosten kopioimista) ja jolla tavoiteltu suoja saavutetaan. Tehokasta suojaa ei voi kiertää vahingossa teoskappaleen tavallisessa käytössä, vaan suojan kiertäminen vaatii erillisen toimenpiteen. Laki kieltää vain […]


Mitä tarkoittaa yksityinen kopiointi?

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman teoskappaleen yksityistä käyttöä varten. Yksityistä käyttöä on valmistaminen omaan yksityiseen käyttöön sekä esimerkiksi perheen ja läheisen ystäväpiirin tarpeisiin. Yksityistä käyttöä varten valmistettua kopiota ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen. Käytettäessä teoksia tekijänoikeuden rajoitussäännösten nojalla tulee käytettävän teoksen olla laillinen teoskappale. Laillisia lähteitä teoskappaleille ovat mm. kaupoissa myytävät […]


Kuinka piraattisivuston voi tunnistaa?

Vaikka tietyt lailliset viihdepalvelut ja verkkokaupat ovat nykyisin erittäin tunnettuja, voi laittomien piraattisivustojen tai nettikauppojen tunnistaminen olla välillä vaikeaa. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että kaupallisesti markkinoitua teosta tuskin jaetaan ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi laillisesti. Laillisetpalvelut.fi -sivustolla on listattu Suomessa toimivat, kulttuurin ja viihteen lailliset verkkopalvelut. Sivustolta löytyy myös tietoa siitä, kuinka laittoman palvelun voi tunnistaa: […]


Näin lehdessä jutun, jossa musiikkia luvatta tietoverkoissa jakaneelle tuomittiin sakkoja ja korvauksia. Mitä seuraamuksia tekijänoikeuden loukkaamisesta voi olla?

Seuraamukset voivat olla sekä rikos- että siviilioikeudellisia. Lain mukaan maksimirangaistus tekijänoikeusrikoksesta on kaksi vuotta vankeutta ja tekijänoikeusrikkomuksesta sakkorangaistus. Teknisten suojausten lain vastaisesta kiertämisestä ja kiertämiskeinojen tarjoamisesta rangaistus on maksimissaan yksi vuosi vankeutta. Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi oikeudenloukkaaja on velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä ja edellytysten täyttyessä myös vahingonkorvausta näiden teosten luvattomasta käyttämisestä. Hyvitysvelvollisuus ei edellytä tahallisuutta, vaan […]


Kuka valvoo tekijänoikeuksia?

Tekijänoikeudenloukkaukset ovat nk. asianomistajarikoksia. Tekijänoikeuden haltijan on valvottava itse oikeuksiaan. Syyttäjällä on kuitenkin itsenäinen syyteoikeus erittäin tärkeän yleisen edun niin vaatiessa. Käytännössä oikeuksia valvovat usein oikeudenhaltijoita edustavat tahot valtakirjalla.


Miten musiikkia ja elokuvia jaetaan luvatta internetissä?

Tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä voidaan levittää internetissä luvatta usealla eri tavalla. Yleinen tapa on käyttää levitykseen vertaisverkkoja, joihin viitataan usein myös nimellä p2p (peer to peer). Vertaisverkot on nykyään toteutettu lähes aina torrent-tekniikalla mutta aiemmin käytössä oli yleisesti muitakin p2p-ohjelmia. Vertaisverkko-ohjelmat ovat yleensä itsessään laillisia ja niitä käytetään paljon myös laillisen aineiston jakamiseen. Vertaisverkkojen toimintaperiaatteena on, […]


Mitä ©-merkki tarkoittaa?

© -merkillä ei ole Suomessa oikeusvaikutusta, tekijänoikeus syntyy ilman merkkiäkin. Merkki informoi ihmisiä siitä, että kyseisen aineiston tekijä katsoo, että kyseessä on tekijänoikeudella suojattu aineisto ja tekijällä on siihen tekijänoikeus.


Mistä saa tekijänoikeuden?

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen tehneelle tekijälle. Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä teoksen julkaisemista tai rekisteröintiä. Tekijänoikeussuojan saamiseksi edellytetään, että kohde ylittää niin kutsutun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos.