Ovatko kopiointisuojauksen purkamiseen tarkoitetut ohjelmat tai sovellukset laillisia?

Laki kieltää sellaisten laitteiden tai tuotteiden valmistamisen, levittämisen ja maahantuonnin, jotka mahdollistavat tehokkaan teknisen suojauksen kiertämisen lain vastaisesti tai jotka helpottavat tällaista kiertämistä. Myöskään sellaisia palveluja ei saa tarjota, jotka mahdollistavat tai helpottavat suojauksen kiertämistä. Palvelujen tarjoamisen kielto ulottuu organisoituun tai kaupalliseen purkupalvelujen tarjoamiseen, mutta ei tiedon antamiseen suojauksista esimerkiksi sähköpostitse. Kielto ei myöskään koske […]


Mikä on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tehokas tekninen suojaus?

Tehokas tekninen suojaus on toimenpide, joka on oikeudenhaltijan suostumuksella asetettu teoksen suojaksi. Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, joka on suunniteltu tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estämään tai rajoittamaan teoksiin ilman oikeudenhaltijan lupaa kohdistuvia tekoja (esimerkiksi kopioimista tai muuta käyttöä). Teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä ei saa kiertää. Lain kieltämä kiertäminen edellyttää, että henkilö tietää tai hänellä on […]


Laillisesta lähteestä saa kopioida yksityiseen käyttöön. Mitä tarkoittaa laillinen lähde?

Yksityisen kopioinnin edellytyksenä on, että se tapahtuu laillisesta lähteestä. Kopioitavan teoksen on oltava laillisesti valmistettu ja välitetty. Laillisia lähteitä ovat mm. aidot CD-levyt ja normaalit radio- ja TV-lähetykset. Laittomia lähteitä ovat sen sijaan fyysiset piraattitallenteet, luvatta vertaisverkoissa tai luvattomassa nettiradiossa välitetyt teokset, sekä vastoin käyttöehtoja kopioidut tiedostot. Esim. YouTube käyttöehdot kieltävät sisällön kopioinnin palvelusta, jolloin […]


Kuinka piraattisivuston voi tunnistaa?

Vaikka tietyt lailliset viihdepalvelut ja verkkokaupat ovat nykyisin erittäin tunnettuja, voi laittomien piraattisivustojen tai nettikauppojen tunnistaminen olla välillä vaikeaa. Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että kaupallisesti markkinoitua teosta tuskin jaetaan ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi laillisesti. On syytä huomata, että piraattipalvelut ovat usein uskottavia ulkoasultaan. Esim. IPTV-palvelut voivat olla hyvin ammattimaisen näköisiä ja tarjota 24/7-asiakaspalvelua. Samalla ne […]


Näin lehdessä jutun, jossa musiikkia luvatta tietoverkoissa jakaneelle tuomittiin sakkoja ja korvauksia. Mitä seuraamuksia tekijänoikeuden loukkaamisesta voi olla?

Seuraamukset voivat olla sekä rikos- että siviilioikeudellisia. Lain mukaan maksimirangaistus tekijänoikeusrikoksesta on kaksi vuotta vankeutta ja tekijänoikeusrikkomuksesta sakkorangaistus. Teknisten suojausten lain vastaisesta kiertämisestä ja kiertämiskeinojen tarjoamisesta rangaistus on maksimissaan yksi vuosi vankeutta. Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi oikeudenloukkaaja on velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä ja edellytysten täyttyessä myös vahingonkorvausta näiden teosten luvattomasta käyttämisestä. Hyvitysvelvollisuus ei edellytä tahallisuutta, vaan […]


Kuka valvoo tekijänoikeuksia?

Tekijänoikeudenloukkaukset ovat nk. asianomistajarikoksia. Tekijänoikeuden haltijan on valvottava itse oikeuksiaan. Syyttäjällä on kuitenkin itsenäinen syyteoikeus erittäin tärkeän yleisen edun niin vaatiessa. Käytännössä oikeuksia valvovat usein oikeudenhaltijoita edustavat tahot valtakirjalla.


Miten musiikkia ja elokuvia jaetaan luvatta internetissä?

Tekijänoikeuden suojaamaa sisältöä voidaan jakaa internetissä luvatta usealla eri tavalla. Yksi tapa on käyttää jakamiseen torrent- tai muita vertaisverkkoja, joihin viitataan usein myös nimellä p2p (peer to peer). Vertaisverkko-ohjelmat ovat yleensä itsessään laillisia ja niitä käytetään myös laillisen aineiston jakamiseen. Vertaisverkkojen toimintaperiaatteena on, että verkon käyttäjät sekä lataavat että jakavat tiedostoja. Elokuvia ja musiikkia voidaan […]


Mitä ©-merkki tarkoittaa?

© -merkillä ei ole Suomessa oikeusvaikutusta, tekijänoikeus syntyy ilman merkkiäkin. Merkki informoi ihmisiä siitä, että kyseisen aineiston tekijä katsoo, että kyseessä on tekijänoikeudella suojattu aineisto ja tekijällä on siihen tekijänoikeus.


Mistä saa tekijänoikeuden?

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti teoksen tehneelle tekijälle. Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä teoksen julkaisemista tai rekisteröintiä. Tekijänoikeussuojan saamiseksi edellytetään, että kohde ylittää niin kutsutun teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos.