Får jag publicera ett utdrag ur en sångtext eller en dikt i en dödsannons?

I praktiken tillåter de flesta rättsinnehavare korta lån av aforismkaraktär, men i princip behöver man tillstånd för att publicera litteratur i en dödsannons. Det krävs också tillstånd för att ändra på eller förkorta en dikt eller sångtext. I samband med lån ska upphovsmannens namn anges. Vid behov kan man fråga efter tillstånd från Sanasto.


Får jag ladda upp vad som helst till YouTube?

Till YouTube får du ladda upp upphovsrättsligt skyddat innehåll som du har rätt till eller vars användning omfattas av någon inskränkning av upphovsrätten. Inskränkningar av upphovsrätten är exempelvis parodi och citaträtten.


Får jag sälja handarbeten som jag själv gjort där jag sytt en känd logo?

Logon är sannolikt varumärkesskyddad och därtill kan den få skydd även med stöd av upphovsrätten. Du kan fritt tillverka handarbeten med en bild av en logo för eget bruk eller som gåva till vänner. Någon annans varumärke får inte användas i näringsverksamhet utan tillstånd. Näringsverksamhet är till exempel torgförsäljning eller försäljning på beställning. Småskalig och […]


Vad är skillnaden mellan upphovsrättsbrott och upphovsrättsförseelser?

I upphovsrättslagen föreskrivs om upphovsmännens rättigheter och om villkor för laglig användning av verk. Användning av ett verk i strid med upphovsrättslagen (utan rättsinnehavarens tillstånd) är en upphovsrättsförseelse enligt upphovsrättslagen och ett upphovsrättsbrott enligt strafflagen. En kränkning av upphovsrätten är ett brott om kännetecknen för ett brott uppfylls. Ett brott förutsätter att användningen av verket […]


Får byggnader fotograferas eller tecknas fritt och hur får bilderna utnyttjas?

Byggnader får avbildas fritt. En byggnad kan vara så originell och självständig att den överskrider verkströskeln. En byggnad är dock en del av landskapet och det är tillåtet att avbilda landskapet. Även resultaten av avbildningen av sådana byggnader får användas fritt. Det är viktigt att notera att en byggnad kan innefatta ett byggnadskonstverk. Det är […]


Får jag lägga ut bilder av fotografiska verk eller målningar och skulpturer på min egen hemsida eller på mitt konto i sociala medier?

Du får inte lägga ut bilder på internet utan bildens rättsinnehavares tillstånd. Internet anses aldrig som enskilt bruk, om inte synligheten har begränsats till privat eller endast till några personer. Det att fotografen eller bildens övriga rättsinnehavare har gett tillstånd att använda bilden på någon webbplats eller i en kanal i sociala medier i något […]


Vad är en olaglig IPTV-tjänst?

Med olagliga IPTV-tjänster avses avgiftsbelagda beställningstjänster som erbjuder tillgång till tusentals tv-kanaler och därtill filmer och tv-serier. Man har inte kommit överens om användning av innehållen med rättsinnehavarna och dessa får inte ersättning för användningen. Däremot inbringar olagliga tjänster miljoner för de kriminella nätverk som ligger bakom dem. Bland annat därför har man under de […]


Jag vill låna någon annans text i min egen text, är det tillåtet?

Citaträtten är en inskränkning av upphovsrätten som möjliggör citat enligt god sed. Ett citat är ett direkt lån ur ett publicerat verk. Den citerade texten ska på något sätt åskådliggöra den egna texten: att endast ge mervärde med hjälp av citat är inte i enlighet med god sed. Någon annans text får lånas i den […]


Får man lägga texter på ett bildverk? Och får en bild beskäras?

Att ändra ett verk genom att beskära det eller lägga till något är i princip förbjudet utan rättsinnehavarens tillstånd. Att ändra ett verk är dock tillåtet även utan tillstånd om slutresultatet är ett nytt, självständigt verk. Att lägga text på en bild och beskära bilden kan därtill kränka bildkonstnärens moraliska rättigheter. Memer handlar ofta om […]