Varför visas inte hela utbudet i TV-kanalernas nättjänster (Yle Arenan, Katsomo, Ruutu osv.) utomlands? Och varför uteblir en del av programutbudet från nättjänsten också i Finland?

Det handlar om de avtal som slutits mellan TV-kanalerna och programmens rättsinnehavare. Kanalerna har avtalat med programmakarna om var och hur länge programmen får framföras. Om man inte avtalat om framförande av programinnehållet i nättjänsten eller på andra håll än i Finland, har inte kanalen rätt att visa det. En del av tjänsternas innehåll kan […]


Behövs alltid licens för att använda musik offentligt, även om man inte får ekonomisk nytta av det (till exempel på ens egen webbplats)?

Ja. Den grundläggande tanken med upphovsrätten är att all användning som sker utanför den privata sfären kräver tillstånd, oavsett om man gör någon vinning. I fråga om användningslicenser för musik kan man kontakta Teosto och Gramex (på finska). Licensförsäljningen och kundservicen för bägge organisationerna sköts av Musiikkiluvat.fi.


Behöver jag en licens om jag till exempel vill ha en påslagen TV och visa TV-program i min restaurang? Gör det någon skillnad för licensen om jag använder reklamkanaler eller skattefinansierade Yle-kanaler?

Det finns särskilda versioner av betalkanalkorten avsedda för företagare. Det är därför inte tillåtet att använda ett betal-TV-kort som man skaffat för konsumentbruk i restaurangen. Somliga samfund är också skyldiga att betala Yle-skatt. Yles kanaler får visas utan särskilt tillstånd också i offentliga lokaler. Förutsättningen för det här är att sändningen visas i original utan […]


Jag undervisar på universitetet. Kan jag använda ett diagram ur en artikel i mina föreläsningsbilder?

Enligt upphovsrättslagen får man citera offentliggjorda verk i enlighet med god sed och i den omfattning som ändamålet motiverar. Citatet ska också ha ett sakligt samband med verket där det används – det ska alltså fungera som hänvisning. Om bilden fyller den här funktionen i föreläsningspresentationen och citatet görs i den omfattning som ändamålet motiverar, […]