Varifrån skaffar man upphovsrätt?

Upphovsrätten uppstår automatiskt för upphovsmannen när hen skapar sitt verk. Uppkomsten av upphovsrätten förutsätter inte att verket publiceras eller registreras. För att få upphovsrättsligt skydd förutsätts att föremålet uppnår så kallad verkshöjd. Verkshöjden uppnås om verket är ett resultat av upphovsmannens självständiga och unika kreativa arbete.