Får jag visa filmer från Netflix eller någon annan laglig strömningstjänst för publik?

Netflix omfattas av samma regler som visning av DVD-skivor. Om förevisningen sker i ett offentligt sammanhang eller ett evenemang som vem som helst har tillträde till, krävs tillstånd från rättsinnehavarna. Om det däremot sker vid ett slutet evenemang, såsom en filmkväll med kompisar, krävs inget tillstånd. Användarvillkoren för de flesta strömningstjänster gör klart att tjänsten […]


Får jag visa filmer under lektioner i skolan?

Att visa en film i en läroinrättning är offentlig användning av verket och kräver därför rättsinnehavarens tillstånd. För licenser för att visa inhemska filmer kan man kontakta Audiovisual Producers Finland ry (www.tuotos.fi) och för utländska filmer M&M Viihdepalvelu (www.elokuvalisenssi.fi)


Behöver jag tillstånd om jag under studentkårens filmkvällar tänker visa filmer jag hyrt eller köpt?

Sannolikt behöver du det eftersom det handlar om en offentlig visning. Upphovsrättsrådet har bland annat ansett att ett pensionärssällskaps bildförevisningar handlar om offentlig visning. Däremot är arrangemang som inte annonseras offentligt och där bara ett fåtal personer deltar på grund av ett vänskapsförhållande inte offentliga enligt upphovsrättsrådet. För licenser för att visa bland annat utländska […]


Tumregeln verkar vara att tillstånd krävs för att använda och framföra verk offentligt. Men var går gränsen mellan enskilt och offentligt?

Ett evenemang är privat om tillträdet är begränsat och individuellt utvalda personer bjuds in på förhand, exempelvis på basis av vänskap (födelsedagsfester, filmkvällar osv.). Privata tillställningar annonseras inte heller offentligt. Ett evenemang är däremot offentligt om vem som helst har tillträde direkt, genom att anmäla sig via internet eller betala inträde eller på grund av […]


Vad händer om man säljer skivor, filmer eller spel som kopierats från lagliga källor?

Att sälja kopierade skivor, filmer eller spel är en kränkning av upphovsrätten eftersom upphovsrättslagen fastställer att privata kopior endast får användas för enskilt bruk. Följden kan vara straffrättsligt ansvar och ersättningsansvar. Detta gäller naturligtvis också försäljning av innehåll som kopierats från olagliga källor.


Hur känner man igen piratkopior?

En piratkopia känns igen till exempel på sitt låga pris, undermåliga tryck och sin exceptionella försäljningskanal. Exempelvis det att en DVD-skiva innehåller många filmer eller att en film haft premiär mycket nyligen kan antyda att produkten i fråga är piratkopierad. Dessutom är uppgifterna om rättsinnehavaren och de koder som tryckts på skivorna ofta bristfälliga, och omslagstexterna kan innehålla […]


Hur många piratkopierade skivor får man föra in i landet?

Inga alls. Det har varit olagligt att importera piratkopior sedan början av 2006, även för privat bruk. Det är alltså straffbart att importera också bara en piratkopia. Dessutom förlorar importören de olagliga verksexemplar hen fört in i landet och kan tvingas betala böter samt ersättningar till rättsinnehavarna.