Jag råkade på en tvivelaktig strömningstjänst som tillhandahöll, antagligen olovligt, filmer och TV-serier. Är det olagligt att använda en sådan tjänst, även om man inte själv laddar ned/delar något vidare?

När man tittar på eller lyssnar till strömmat material uppkommer vanligtvis tillfälliga kopior, exempelvis i datorns cache. Eftersom sådana kopior inte framställts lagligt och med rättsinnehavarens tillstånd att göra materialet tillgängligt för allmänheten, är de olagliga även om man inte delar dem vidare. Dessutom är det bra att komma ihåg att man, genom att använda […]


Får man ladda ned musik eller videor från Youtube till sin egen dator eller enhet?

Nej, det får man inte. YouTubes användarvillkor förbjuder kopiering av videor och deras ljudspår till en egen enhet. Dessutom finns det mycket material i YouTube som laddats upp utan att man frågat rättsinnehavarna om lov. Att kopiera verk från olagliga källor är inte tillåtet ens för enskilt bruk (även om tjänstens användarvillkor inte direkt skulle […]


Vilka innehåll kan man dela på nätet?

Man kan endast dela sådana innehåll över internet, för vilka man har fått uttryckligt tillstånd från verkens rättsinnehavare eller om rättsinnehavarna på annat sätt tillåtit att innehållen delas. Exempelvis kan många verk som publicerats med Creative Commons-licenser delas fritt under vissa förutsättningar. Dessutom kan du naturligtvis dela verk som du själv gjort, förutsatt att du […]


Får man ge kopierade verk i vilken form som helst, till exempel så att man kopierar musik till MP3-filer eller ett gammalt VHS-kassettband till en DVD-skiva?

Ja, det får man. Kopiering för enskilt bruk begränsas inte visavi kopieringssättet. Kopieringen får dock inte göras av en utomstående part, och en kopia framställd för enskilt bruk får inte användas för andra syften, såsom att delas ut offentligt. Man får endast kringgå effektiva tekniska skydd för att titta eller lyssna på det fysiska verksexemplaret, […]


Är program och appar som avsetts för att bryta kopieringsskydd lagliga?

Lagen förbjuder att man tillverkar, sprider och importerar anordningar, produkter eller komponenter som möjliggör eller underlättar lagstridigt kringgående av effektiva tekniska åtgärder. Det är heller inte tillåtet att tillhandahålla tjänster som möjliggör eller underlättar kringgående av en effektiv teknisk åtgärd. Förbudet mot att tillhandahålla sådana tjänster omfattar tillhandahållande av organiserade eller kommersiella tjänster för kringgående […]


Får man kringgå effektiva skyddsåtgärder i något som helst fall?

Skydden får kringgås för att man ska kunna titta på eller lyssna till innehållet i fysiska verkexemplar som man skaffat sig lagligt, men inte för att kopiera dem. Dessutom får skydden kringgås i samband med forskning eller undervisning i kryptografisk teknologi (teknologi för att dölja information).