TTVK:n toiminta vuonna 2023

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) on voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys, joka tukee jäsenorganisaatioidensa edustamien oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuksien valvontaa puuttumalla aktiivisesti piratismiin sekä ehkäisevin keinoin että tekijänoikeuslain täytäntöönpanolla. TTVK tiedottaa ajankohtaisista tekijänoikeuteen, piratismiin ja täytäntöönpanoon liittyvistä asioista, tarjoaa tekijänoikeudellista koulutusta ja neuvontaa sekä tuottaa aiheeseen liittyvää viestintä- ja tiedotusmateriaalia.

Vuonna 2023 TTVK edusti yhteensä 15 suomalaisen luovan alan yhdistyksen ja yrityksen oikeudenhaltijoita Suomessa. Lisäksi yhteistyötä jatkettiin Motion Pictures Associationin (MPA) kanssa. TTVK:n toiminnan kulut katettiin jäsenmaksuilla, joista osa kanavoitiin hyvitysvaroista. Vuosille 2023–2025 päivitetyn toimintastrategian mukaan TTVK:n toiminnan ytimessä on neljä eri osa-aluetta: valvonta, koulutus, viestintä ja tekijänoikeuskasvatus sekä yhteiskunnallinen keskustelu. Strategian mukaisesti luovien sisältöjen luvattomaan käyttöön pyrittiin puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti, luvatonta käyttöä ehkäistiin ja lisäksi tiedotettiin tekijänoikeuksista ja ylläpidettiin tekijänoikeuskasvatusaineistoja.

Tekijänoikeuksien valvonta

TTVK:n valvontatoimet vuonna 2023 kohdistuivat pääosin internetympäristöön. Alasottoilmoituksilla poistettiin Youtube-palvelusta yhteensä 1 092 videota vuoden 2023 aikana. Valtaosa poistoista koski kotimaisia av-sisältöjä, mutta mukana oli myös äänitemusiikkia, äänikirjoja sekä podcasteja. Muita poistopyyntöjä ja valvontakirjeitä lähetettiin yli 11 800 teoksen osalta yhteensä 107 kappaletta kaikkien TTVK:n jäsenten nimissä vaihtelevista sisällöistä.

TTVK edusti Yleisradiota Oulun käräjäoikeudessa joulukuussa 2023 käsitellyssä rikosasiassa, jossa oli kyse ensimmäisestä uuden tekijänoikeuslain mukaisesta parodiarajoituksen tulkinnasta. Tuomioistuin vahvisti tammikuussa 2024 antamassaan tuomiossa, ettei sallittuna parodiana voida pitää teosta, joka sisältää syrjivän viestin. TTVK tiedotti tapauksesta verkkosivuillaan:
Parodian tulkinnasta ensimmäinen uuden lain mukainen ratkaisu

TTVK suoritti toukokuussa 2023 jääkiekon MM-kisojen aikana markkinavalvontaa kisalähetyksiä näyttävissä ravintoloissa. TTVK tiedotti tarkastuksista verkkosivuillaan.

Tekijänoikeudellinen tiedotus ja koulutus

DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisesta johtuvat tekijänoikeuslain muutokset tulivat voimaan 3.4.2023. TTVK:n sivuilla avattiin tällöin kokonaan uusi osio ”Lakimuutos 2023”. Uudessa osiossa esitellään muutokset tekijänoikeuslakiin ja kerrotaan lyhyesti lain taustoista ja valmistelusta. Samalla päivitettiin TTVK:n perusesitteet tekijänoikeudesta ja tekijänoikeuden loukkauksista.

TTVK:n tekijänoikeuteen, piratismiin ja täytäntöönpanoon erikoistuneet juristit antoivat ympäri vuoden maksutonta yleistä tekijänoikeusneuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse yli 600 kertaa. TTVK:n henkilöstö myös luennoi tekijänoikeuksista sekä piratismista ja täytäntöönpanosta eri kohderyhmille valtakunnallisesti yhteensä 21 tilaisuudessa. Koulutusta annettiin muun muassa eri oppilaitoksille ja luovalla alalla toimiville ammattiryhmille.

TTVK osallistui vakiintuneeseen tapaan Mediataitoviikolle helmikuussa. Elokuussa 2020 julkaistun Tie tekijänoikeuteen -oppimateriaalin jakelu- ja markkinointisopimusta Nuorten Akatemian kanssa jatkettiin vuodelle 2023. Seppo-alustalle tuotettu digitaalinen oppimateriaali on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi ja se on ilmainen kouluille. Vuoden aikana peliä tilattiin runsaasti ja se tavoitti 3 998 nuorta joka puolelta Suomea. Tekijänoikeuspäivän Leffakiertue toteutettiin huhtikuun viimeisellä viikolla. Kohteena oli 12 paikkakuntaa Länsi- ja Lounais-Suomessa, joissa elokuvan ”Vimmaiset tassut” näki noin 2000 koululaista.

Ruotsalainen Mediavision Ab toteutti jälleen maaliskuussa 2023 tutkimuksen av-piratismista Pohjoismaissa. Tutkimuksessa tarkastellaan vuosittain suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten harjoittamaa elokuvien sekä TV-sarjojen lataamista ja suoratoistoa luvattomista lähteistä. Katsaus tutkimuksen tuloksiin on julkaistu TTVK:n verkkosivuilla.

Tekijänoikeusbarometri teetätettiin lokakuussa 2023. Barometrillä tutkitaan muun muassa sisältöjen käyttöä sekä asenteita tekijänoikeutta ja piratismia kohtaan. Barometrin tulosten mukaan sisältöjen katsominen, kuuntelu ja pelaaminen laittomasta lähteestä on lisääntynyt alle 25-vuotiaiden keskuudessa. Valtaosa suomalaisista hyväksyy tekijänoikeuden täytäntöönpanon.

TTVK julkaisi vuonna 2023 lisäksi tiedotteita laittomasta IPTV-ilmiöstä. Laittomiin IPTV-palveluihin on monissa Euroopan maissa kohdennettu laajoja, rajat ylittäviä täytäntöönpanotoimia. Ruotsin verovirasto (Skatteverket) julkaisi 23.11.2023 laittomasta IPTV-ilmiöstä raportin, jossa tutkittiin ensimmäistä kertaa myynnistä saatuja tuloja. TTVK tiedotti raportista verkkosivuillaan:
Ruotsin veroviraston raportti: laittoman IPTV-ilmiön taustalla valtavia summia maksamattomia veroja sekä järjestäytynyttä maailmanlaajuista rikollisuutta

Yhteiskunnallinen keskustelu

TTVK:lla seurattiin vuoden 2023 aikana aktiivisesti täytäntöönpanoa koskevia EU-hankkeita sekä EUT:n tuomioita ja tiedotettiin niistä jäseniä. EUT ruuhkautui koronavuosina ja siellä on edelleen vireillä ennakkoratkaisupyyntöjä, joilla on merkitystä myös täytäntöönpanoon.

TTVK lausuu tarvittaessa sen toimialaan kuuluvista lainsäädäntöhankkeista. TTVK:n vuoden 2023 aikana antamat asiantuntijalausunnot koskivat mm. tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun ns. DSM-direktiivin artikla 17 kansallista voimaansaattamista sekä digipalveluasetusta (Digital Services Act).

Lisätietoja:
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry
Toiminnanjohtaja Jaana Pihkala
puh. 040 706 6674

Jaa somessa:

Viimeisimmät uutiset