Selvitys: Piraattituotteilla rahoitetaan järjestäytynyttä rikollisuutta

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tuore UNIFAB:n (Union des Fabricants) laatima selvitys paljastaa, kuinka piraattituotteet ja niiden salakuljetus muodostavat miljardiluokan liiketoiminnan kansainvälisesti järjestäytyneille ja toimiville rikollisorganisaatioille. YK:n rikostorjuntaa käsittelevän komitean mukaan tuoteväärennökset ovat maailmanlaajuisesti toiseksi suurin laiton tulonlähde. Tuoteväärennökset koskettavat kaikkia tuotetyyppejä ruoasta lääkkeisiin sekä leluista autojen varaosiin. Väärennöksiä myydään niin metroasemilla kuin internetin välityksellä. Merkittävien taloudellisten menetysten sekä työpaikkojen […]


Selvitys: Piraattisivustot kukoistavat mainostuloilla – kolmanneksessa mainoksista haittaohjelmia

| Tiedotteet,Tutkimukset

Motion Picture Associationin (MPA) teettämän ja Incopron toteuttaman tuoreen selvityksen mukaan 88 % suosituista piraattisivustoista Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa rahoittavat toimintansa mainoksilla. Selvitys täydentää Digital Citizen Alliancen viimevuotista tutkimusta, jonka mukaan piraattisivustot tienaavat mainosbannereilla vuodessa arviolta 227 miljoonaa dollaria eli yli 200 miljoonaa euroa. Incopron selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 622 uniikkia nettisivua, joiden kautta […]


ICC:n raportti: tuotteiden ja sisältöjen toimitusketjun välikäsien on puututtava entistä tehokkaammin piratismiin

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tuotteiden ja sisältöjen toimitusketjun välikädet voivat auttaa pitämään tuoteväärennökset ja piraattisisällöt entistä tehokkaammin poissa fyysisiltä markkinoilta ja internetistä, todetaan Kansainvälisen kauppakamarin tuoteväärennöksiä ja piratismia käsittelevän BASCAP-projektin (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) 26.3.2015 julkaisemassa raportissa. Välittäjät, kuten infrastruktuurin ja maksuliikenteen tarjoajat sekä hakukoneet ja mainostajat, muodostavat raportin mukaan liiketoiminnan selkärangan. Tällöin he voivat tahtomattaan […]


Tutkimus: Myös piraattipalveluiden käyttäjät kannattavat piratismiin puuttumista

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tuoreen piratismia käsittelevän tutkimuksen mukaan yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kannattaa puuttumista piraattitiedostojen luvattomaan nettijakeluun. Myös piraattipalveluita itse käyttäneistä yli seitsemän kymmenestä on tätä mieltä. Tehokkaaksi keinoksi vähentää piratismia koettiin laittomiin sivustoihin kohdistetut estomääräykset, jotka ovat tällä hetkellä esillä hallituksen esityksessä tekijänoikeuslain muuttamiseksi. Tiedot perustuvat Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan tutkimukseen, joka tehtiin Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n […]


Piraattisivustot tienaavat mainoksilla yli 160 miljoonaa euroa vuodessa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Digital Citizens Alliancen tuoreen tutkimuksen mukaan piraattisivustot tienasivat viime vuonna mainosbannereilla 227 miljoonaa dollaria eli noin 165 miljoonaa euroa. Tutkituista piraattisivustoista 30 suurinta sai jokainen vuoden aikana mainostuloja keskimäärin 4,4 miljoonaa dollaria eli yli 3 miljoonaa euroa. Internetin tuhansista piraattipalveluista, joiden pääasiallinen tarkoitus on levittää laittomasti tekijänoikeudellisesti suojattuja sisältöjä, tutkimus keskittyi seuraamaan 596 isoimman ja […]


Valtaosa suomalaisista pitää huomautuskirjemenettelyä tehokkaana keinona piratismin torjunnassa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Taloustutkimus Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan selvä enemmistö eli noin kaksi kolmasosaa (64 %) suomalaisista pitää huomautuskirjemenettelyä erittäin tai melko tehokkaana keinona torjua vertaisverkkopiratismia. 15-24-vuotiaiden keskuudessa luku on 69 prosenttia; 25-34-vuotiaiden keskuudessa vastaava luku on peräti 76 prosenttia. Huomautuskirjemenettelyssä teleoperaattori tai viranomainen lähettäisi liittymänhaltijalle huomautuksen oikeudenhaltijan havaitsemasta ja raportoimasta tekijänoikeusloukkauksesta. Tällöin liittymänhaltijalla olisi mahdollisuus puuttua asiaan […]


Tekijänoikeusbarometri 2013: kansalaiset tuomitsevat verkkopiratismin ja kannattavat ulkomaisten piraattipalvelujen blokkausta

| Tiedotteet,Tutkimukset

Yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tietää piraattien levittämisen laittomaksi ja pitää sitä myös tuomittavana. Silti joka neljännessä kotitaloudessa piraattitiedostoja joko ladataan tai striimataan. Suomalaiset antaisivat tuomioistuimelle uusia keinoja piratismin torjumiseen. Selvä enemmistö eli noin kaksi kolmasosaa suomalaista tahtoo, että tuomioistuin voisi määrätä eston myös ulkomaisille piraattipalveluille. Verkossa luvatta levitetyn aineiston lataajien määrä on jatkanut alenemistaan (13 […]


Enemmistö kannattaa ulkomaisten piraattipalvelujen blokkausta

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tekijänoikeusbarometri 2012: Selvä enemmistö kannattaa ulkomaisten piraattipalvelujen blokkausta Enemmistö suomalaisista (64 %) kannattaa sitä, että teleoperaattorit voidaan määrätä estämään pääsy ulkomailta käsin toimiviin tai omistajiensa henkilöllisyyden kätkeville piraattisivustoille. Tämä ilmenee Taloustutkimuksen tekijänoikeusbarometrista, jonka se teki Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY toimeksiannosta. Tutkimuksessa kysyttiin suhtautumista tänä vuonna julkaistuun Tekijänoikeustoimikunnan esitykseen, jonka mukaan tuomioistuimelle on annettava […]


Saksalaistutkimus: Varoituskirjeet yhä hyväksyttävämpi keino piratismin torjunnassa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tuoreesta Digital Content Usage 2012 -tutkimuksesta käy ilmi, että saksalaiset ovat yhä valmiimpia hyväksymään varoituskirjemenettelyn sekä sakkorangaistukset piratismin vastaisessa taistelussa. Yli kolme neljäsosaa vastaajista pitää sakkoja sopivana rangaistuksena laittoman materiaalin tarjoajille. 53 %:n mielestä sakkoja voitaisiin antaa myös laittoman materiaalin lataajille. Vastaavasti melkein kolme neljäsosaa (72 %) saksalaisista pitää varoituskirjeiden lähettämistä hyvänä ratkaisuna ennen oikeudellisia […]


Ranskan varoituskirjemenettely tuottanut tulosta piratismin vastaisessa taistelussa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Nettipiratismi on vähentynyt Ranskassa merkittävästi sen jälkeen, kun Ranska otti käyttöön asteittaisen varoituskirjemenettelyn. Vuonna 2009 Ranska hyväksyi niin kutsutun Hadopi -lain, joka mahdollistaa asteittaisen varoituskirjeiden lähettämisen henkilöille, jotka ovat käyttäneet Internet-yhteyttään tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin lataamiseen tai jakamiseen. Kolmannen varoituskirjeen jälkeen voidaan harkita teknisten rajoituskeinojen kuten laajakaistayhteyden määräaikaisen katkaisemisen käyttöön ottoa. Ensimmäiset varoituskirjeet lähetettiin lokakuussa 2010, […]