Valtaosa suomalaisista pitää huomautuskirjemenettelyä tehokkaana keinona piratismin torjunnassa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Taloustutkimus Oy:n tuoreen tutkimuksen mukaan selvä enemmistö eli noin kaksi kolmasosaa (64 %) suomalaisista pitää huomautuskirjemenettelyä erittäin tai melko tehokkaana keinona torjua vertaisverkkopiratismia. 15-24-vuotiaiden keskuudessa luku on 69 prosenttia; 25-34-vuotiaiden keskuudessa vastaava luku on peräti 76 prosenttia. Huomautuskirjemenettelyssä teleoperaattori tai viranomainen lähettäisi liittymänhaltijalle huomautuksen oikeudenhaltijan havaitsemasta ja raportoimasta tekijänoikeusloukkauksesta. Tällöin liittymänhaltijalla olisi mahdollisuus puuttua asiaan […]


Tekijänoikeusbarometri 2013: kansalaiset tuomitsevat verkkopiratismin ja kannattavat ulkomaisten piraattipalvelujen blokkausta

| Tiedotteet,Tutkimukset

Yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tietää piraattien levittämisen laittomaksi ja pitää sitä myös tuomittavana. Silti joka neljännessä kotitaloudessa piraattitiedostoja joko ladataan tai striimataan. Suomalaiset antaisivat tuomioistuimelle uusia keinoja piratismin torjumiseen. Selvä enemmistö eli noin kaksi kolmasosaa suomalaista tahtoo, että tuomioistuin voisi määrätä eston myös ulkomaisille piraattipalveluille. Verkossa luvatta levitetyn aineiston lataajien määrä on jatkanut alenemistaan (13 […]


Enemmistö kannattaa ulkomaisten piraattipalvelujen blokkausta

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tekijänoikeusbarometri 2012: Selvä enemmistö kannattaa ulkomaisten piraattipalvelujen blokkausta Enemmistö suomalaisista (64 %) kannattaa sitä, että teleoperaattorit voidaan määrätä estämään pääsy ulkomailta käsin toimiviin tai omistajiensa henkilöllisyyden kätkeville piraattisivustoille. Tämä ilmenee Taloustutkimuksen tekijänoikeusbarometrista, jonka se teki Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY toimeksiannosta. Tutkimuksessa kysyttiin suhtautumista tänä vuonna julkaistuun Tekijänoikeustoimikunnan esitykseen, jonka mukaan tuomioistuimelle on annettava […]


Saksalaistutkimus: Varoituskirjeet yhä hyväksyttävämpi keino piratismin torjunnassa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tuoreesta Digital Content Usage 2012 -tutkimuksesta käy ilmi, että saksalaiset ovat yhä valmiimpia hyväksymään varoituskirjemenettelyn sekä sakkorangaistukset piratismin vastaisessa taistelussa. Yli kolme neljäsosaa vastaajista pitää sakkoja sopivana rangaistuksena laittoman materiaalin tarjoajille. 53 %:n mielestä sakkoja voitaisiin antaa myös laittoman materiaalin lataajille. Vastaavasti melkein kolme neljäsosaa (72 %) saksalaisista pitää varoituskirjeiden lähettämistä hyvänä ratkaisuna ennen oikeudellisia […]


Ranskan varoituskirjemenettely tuottanut tulosta piratismin vastaisessa taistelussa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Nettipiratismi on vähentynyt Ranskassa merkittävästi sen jälkeen, kun Ranska otti käyttöön asteittaisen varoituskirjemenettelyn. Vuonna 2009 Ranska hyväksyi niin kutsutun Hadopi -lain, joka mahdollistaa asteittaisen varoituskirjeiden lähettämisen henkilöille, jotka ovat käyttäneet Internet-yhteyttään tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin lataamiseen tai jakamiseen. Kolmannen varoituskirjeen jälkeen voidaan harkita teknisten rajoituskeinojen kuten laajakaistayhteyden määräaikaisen katkaisemisen käyttöön ottoa. Ensimmäiset varoituskirjeet lähetettiin lokakuussa 2010, […]


Suunnitellut toimenpiteet nettipiratismin vähentämiseksi tehottomia

| Tiedotteet,Tutkimukset

Lehdistötiedote 18.6.2010 Suunnitellut toimenpiteet nettipiratismin vähentämiseksi tehottomia Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) Taloustutkimus Oy:llä teettämä tutkimus osoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmat nettipiratismin vähentämiseksi riittämättömiksi. Ministeriö lähetti toukokuussa lausunnoille lakiesitysluonnoksen, jolla puututtaisiin nettipiratismiin lähettämällä kotitalouksille ns. kohdennettuja ilmoituksia. Luonnoksen mukaan teleyritysten tulisi tulevaisuudessa välittää tekijänoikeudenhaltijoiden ilmoitus asiakkaalleen, jotta tämä lopettaisi laittoman toiminnan. Luova ala on […]


Suomalaiset eivät hyväksy laitonta verkkolataamista

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tiedote 15.6.2010 Suomalaiset eivät hyväksy laitonta verkkolataamista Kolme neljäsosaa suomalaisista ei pidä musiikin, elokuvien ja pelien laitonta lataamista hyväksyttävänä.  Kulttuurin laillisen verkkojakelun yleistymisen suurimpana esteenä on kuitenkin se, ettei palveluja tunneta. Tulokset käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n tuoreesta tutkimuksesta. 73 prosenttia suomalaisista on Taloustutkimus Oy:n kyselyn mukaan joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”musiikin, elokuvien […]


Nettipiratismin tappiot Suomessa 355 miljoonaa euroa vuodessa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Lyhdyn poikkeuksellisella yli 3000 haastattelun otannalla tehty tekijänoikeusbarometri osoittaa, että 30 % nettipiraateista ostettaisiin laillisista kaupoista, ellei laitonta ilmaisvaihtoehtoa olisi tarjolla Tiivistelmä tuloksista – 16 prosentissa kotitalouksista ladataan Internetissä luvatta levitettyjä tiedostoja. – Keskimääräinen latausmäärä vuodessa on noin 380 kappaletta/kotitalous eli yhteensä 153,6 miljoonaa tiedostoa vuodessa. Eniten lataavat nuoret, yli 50-vuotiaiden kotitalouksissa ei ladata näitä […]


Piraattivuosi 2008 – valvontaa lisättiin

| Tiedotteet,Tutkimukset

Piratismia vastaan taistelevan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) mukaan vuoden 2008 aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia Suomen piratismitilanteessa. TTVK arvioiden mukaan Suomessa oli vuonna 2008 keskimäärin reilut 100 000 aktiivista nettipiraattia. Fyysinen piratismi on vähäistä ja Suomen tulli puuttuu tehokkaasti piraattitallenteiden yksityiseen maahantuontiin, joka on ollut lainvastaista vuoden 2006 alusta lukien. Tiedonsaantihakemusten määrä kasvussa […]