Saksalaistutkimus: Varoituskirjeet yhä hyväksyttävämpi keino piratismin torjunnassa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tuoreesta Digital Content Usage 2012 -tutkimuksesta käy ilmi, että saksalaiset ovat yhä valmiimpia hyväksymään varoituskirjemenettelyn sekä sakkorangaistukset piratismin vastaisessa taistelussa. Yli kolme neljäsosaa vastaajista pitää sakkoja sopivana rangaistuksena laittoman materiaalin tarjoajille. 53 %:n mielestä sakkoja voitaisiin antaa myös laittoman materiaalin lataajille. Vastaavasti melkein kolme neljäsosaa (72 %) saksalaisista pitää varoituskirjeiden lähettämistä hyvänä ratkaisuna ennen oikeudellisia […]


Ranskan varoituskirjemenettely tuottanut tulosta piratismin vastaisessa taistelussa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Nettipiratismi on vähentynyt Ranskassa merkittävästi sen jälkeen, kun Ranska otti käyttöön asteittaisen varoituskirjemenettelyn. Vuonna 2009 Ranska hyväksyi niin kutsutun Hadopi -lain, joka mahdollistaa asteittaisen varoituskirjeiden lähettämisen henkilöille, jotka ovat käyttäneet Internet-yhteyttään tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin lataamiseen tai jakamiseen. Kolmannen varoituskirjeen jälkeen voidaan harkita teknisten rajoituskeinojen kuten laajakaistayhteyden määräaikaisen katkaisemisen käyttöön ottoa. Ensimmäiset varoituskirjeet lähetettiin lokakuussa 2010, […]


Suunnitellut toimenpiteet nettipiratismin vähentämiseksi tehottomia

| Tiedotteet,Tutkimukset

Lehdistötiedote 18.6.2010 Suunnitellut toimenpiteet nettipiratismin vähentämiseksi tehottomia Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) Taloustutkimus Oy:llä teettämä tutkimus osoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmat nettipiratismin vähentämiseksi riittämättömiksi. Ministeriö lähetti toukokuussa lausunnoille lakiesitysluonnoksen, jolla puututtaisiin nettipiratismiin lähettämällä kotitalouksille ns. kohdennettuja ilmoituksia. Luonnoksen mukaan teleyritysten tulisi tulevaisuudessa välittää tekijänoikeudenhaltijoiden ilmoitus asiakkaalleen, jotta tämä lopettaisi laittoman toiminnan. Luova ala on […]


Suomalaiset eivät hyväksy laitonta verkkolataamista

| Tiedotteet,Tutkimukset

Tiedote 15.6.2010 Suomalaiset eivät hyväksy laitonta verkkolataamista Kolme neljäsosaa suomalaisista ei pidä musiikin, elokuvien ja pelien laitonta lataamista hyväksyttävänä.  Kulttuurin laillisen verkkojakelun yleistymisen suurimpana esteenä on kuitenkin se, ettei palveluja tunneta. Tulokset käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n tuoreesta tutkimuksesta. 73 prosenttia suomalaisista on Taloustutkimus Oy:n kyselyn mukaan joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”musiikin, elokuvien […]


Nettipiratismin tappiot Suomessa 355 miljoonaa euroa vuodessa

| Tiedotteet,Tutkimukset

Lyhdyn poikkeuksellisella yli 3000 haastattelun otannalla tehty tekijänoikeusbarometri osoittaa, että 30 % nettipiraateista ostettaisiin laillisista kaupoista, ellei laitonta ilmaisvaihtoehtoa olisi tarjolla Tiivistelmä tuloksista – 16 prosentissa kotitalouksista ladataan Internetissä luvatta levitettyjä tiedostoja. – Keskimääräinen latausmäärä vuodessa on noin 380 kappaletta/kotitalous eli yhteensä 153,6 miljoonaa tiedostoa vuodessa. Eniten lataavat nuoret, yli 50-vuotiaiden kotitalouksissa ei ladata näitä […]


Piraattivuosi 2008 – valvontaa lisättiin

| Tiedotteet,Tutkimukset

Piratismia vastaan taistelevan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n (TTVK) mukaan vuoden 2008 aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia Suomen piratismitilanteessa. TTVK arvioiden mukaan Suomessa oli vuonna 2008 keskimäärin reilut 100 000 aktiivista nettipiraattia. Fyysinen piratismi on vähäistä ja Suomen tulli puuttuu tehokkaasti piraattitallenteiden yksityiseen maahantuontiin, joka on ollut lainvastaista vuoden 2006 alusta lukien. Tiedonsaantihakemusten määrä kasvussa […]


Lyhdyn vuosittainen tekijänoikeusbarometri julkaistu

| Tiedotteet,Tutkimukset

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY) vuosittaisessa tekijänoikeusbarometrissä selvitettiin suomalaisten piratismikäyttäytymistä ja –asenteita. 16 prosenttia eli noin yksi kuudesta vastasi, että hän tai hänen perheenjäsenensä on imuroinut nettipiraatteja vuoden sisällä. Tutkimuksessa kysyttiin 1010 vastaajalta millaisia piratismin muotoja vastaaja tai hänen perheenjäsenensä ovat mahdollisesti harjoittaneet vuoden sisällä. Vaihtoehtoina tarjottiin sekä fyysisen että internet-piratismin eri muotoja. • […]


Tekijänoikeusbarometri 2007: piratismi vähentynyt selvästi

| Tiedotteet,Tutkimukset

Piraattitallenteiden hankkiminen on ihmisten omien ilmoitusten mukaan vähentynyt selvästi viime vuodesta. Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen tekijänoikeusbarometrista, jota se tekee Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY) toimeksiannosta. Vastausten mukaan piraattitallenteiden ostaminen ja maahantuonti on jopa puolittunut ja niiden lataaminen internetin vertaisverkosta pudonnut neljänneksellä vuodesta 2006. Vuonna 2006 8 % suomalaisista kertoi tuoneensa maahan piraatteja, nyt niin […]